میکرومیکس Micromix

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : BK1101-1

در خاکهای کشورمان اکثر عناصر ریز¬مغذی به علت شرایط قلیایی جذب آنها محدود می شود. این عناصر اگر چه به میزان خیلی کم در حد چند میلی گرم بر کیلوگرم مورد نیاز گیاه است، کمبود همین مقدار باعث عدم کامل شدن چرخه رشد و کاهش شدید عملکرد خواهد شد.

قیمت : 85,000 تومان